ProsoundWeb: Lake & Lab.Gruppen được vinh danh trong 2019 Readers’ Choice Awards

Ngày: 18/02/2019 Chuyên mục: Tin Tức - Kỹ thuật

LAKE LM 44 DSP Controller & Lab. Gruppen PLM series được người tiêu dùng bình chọn là các sản phẩm tiêu biểu 2019 cho dòng controller & amplifier