CL1 Mixer Digital

Giá: LIÊN HỆ

(Giá bán tính trên 01 cái)

Với hai khu vực 8-fader để tiết kiệm diện tích, mixer này có thể được sử dụng độc lập hoặc kết nối với một mixer CL khác để mở rộng số lượng input.

  • Input channels: 48 mono, 8 stereo.
  • Cấu hình fader: 8 fader bên trái, 8 fader Centralogic, 2-fader master.
  • Meter bridge có thể mua riêng.
Liên hệ
Danh mục: Tag: