IPD 1200, 2 KÊNH THÍCH HỢP CHO KHÔNG GIAN NHỎ (CAFÉ, LOUNGE ETC)

Giá: 31.045.000 

(Giá bán tính trên 01 cái)

Công suất max 2 kênh:
2 ohms- 800 W
4 ohms- 1200 W
8 ohms – 600 W
16 ohms- 300 W
Kích thước: Ngang: 483 , Cao: 44 , Sâu: 359  mm

Liên hệ