QL1 Mixer Digital

Giá: LIÊN HỆ

(Giá bán tính trên 01 cái)

Cấu hình 16 + 2 fader trong một thiết bị thu gọn và có thể gắn lên tủ rack.

  • Mix channels: 32 mono, 8 stereo.
  • Bus: 16 mix, 8 matrix (hỗ trợ chức năng Input to Matrix).
  • Local I/O: 16 in, 8 out.
  • Cấu hình fader: 16 + 2 (Master).
  • Bộ công cụ RK1 Rack Mount có thể được mua riêng.
Liên hệ
Danh mục: Tag: