CONTRACTOR TCS-122-96-WH

Giá: LIÊN HỆ

(Giá bán tính trên 01 cái)

Arrayable 2 Way 12″ Full Range Loudspeaker with Dendritic Waveguide for Installation Applications, 90° H x 60° V Dispersion (White)

Liên hệ

Loa full range 2 way 12”

Arrayable 2 Way 12″ Full Range Loudspeaker with Dendritic Waveguide for Installation Applications, 90° H x 40° V Dispersion (White)